Survival rolniczy w realiach wczesnego komunizmy w Europie