Aktualności

Debiut FreeMind S.A. na rynku NewConnect  – 18 września 2023r.

  “Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-56 Kraków, NIP: 6772442296, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774982 (Spółka), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki.”

“Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-56 Kraków, NIP: 6772442296, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774982 (Spółka), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz ​czwarty​ do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki.”

Prezentacja spółki FreeMind S.A. zrealizowana dla portalu www.strefainwestorow.pl

09.11.2020r.

„Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-56 Kraków, NIP: 6772442296, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774982 (Spółka), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki.”

26.09.2020r.

„Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-56 Kraków, NIP: 6772442296, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774982 (Spółka), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.”